• +48 791-542-907
  • a.dudek@wycena.com.pl
Sleek & Beautiful

Real Estate Valuer

Wycena nieruchomości

Profesjonalna Wycena Nieruchomości

Oferta

Oferuję najwyższej jakości usługi:

Sleek & Beautiful

korzyści:

trafnie i obiektywnie - trafność i obiektywizm naszych wycen, przy zastosowaniu najlepszych metod analitycznych, sprawnie i szybko - skrócenie czasu wykonania usługi jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych i wydajnych narzędzi, skutecznie - dbałość o jakość i wiarygodność pozwala na obsługę spraw skomplikowanych i trudnych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowych,

Sleek & Beautiful

oferta dla:

- osób fizycznych, - samorządów, - przedsiębiorstw przesyłowych, - banków, - firm ubezpieczeniowych, - pośredników kredytowych, - pośredników nieruchomości, - komorników, - prawników, - architektów.

Sleek & Beautiful

zagadnienia:

nieruchomości lokalowe, działki zabudowane i niezabudowane dla różnych celów (transakcji kupna - sprzedaży, zabezpieczenia kredytu bankowego, celów skarbowo - podatkowych itp), wycena wszelkiego rodzaju nieruchomości komercyjnych, określanie wartości w związku ze zmianami planów miejscowych, podziałami nieruchomości, opłaty adiacenckie, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego (sprawdź więcej w zakładce "Oferta")

Portfolio

Projekty, w których uczestniczę:

Sleek & Beautiful

Servitut 1.0

System określania wynagrodzeń za ustanowienie i wykonywanie służebności przesyłu.

Sleek & Beautiful

RexPro 1.0

Regionalny system służący do oceny wartości nieruchomości zabudowanych, komercyjnych - niemieszkalnych.

Sleek & Beautiful

Mapy cenowe

przedstawiająca średnie ceny nieruchomości kształtujących się w danym mieście.

Moje ostatnie posty na blogu!

Być może zainteresuje Cię...

Luty 4, 2017 No Comments

Wycena nieruchomości komercyjnych – system RexPro 1.0

Wycena nieruchomości komercyjnych, może nastręczać wielu problemów dla rzeczoznawcy majątkowego. Jest to związane z małą ilością transakcji nieruchomościami komercyjnymi oraz ich nietypowym charakterem. Również duże instytucje jak na przykład banki, czy jednostki samorządu terytorialnego, mają problem z uzyskaniem obiektywnych i wiarygodnych wartości nieruchomości komercyjnych. Dlatego też powstały system do określania wartości nieruchomości komercyjnych RexPro 1.0, […]

Październik 23, 2016 No Comments

Witaj na moim blogu!

Witam Cię na moim blogu!