• +48 791-542-907
 • agnieszkamagdalenadudek@gmail.com

Niezbędne dokumenty

Rodzaj dokumentów niezbędnych do skompletowania przy wycenie, zależy od konkretnej nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Inne będą dla samej działki, a inne dla mieszkania czy domu. Pozwoliłam sobie zestawić zbiorczo najważniejsze dokumenty:

1. Mieszkanie

 • dokument potwierdzający własność (np. akt notarialny)
 • dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową (jeżeli nie ma w akcie notarialnym, wtedy przydatny może być przydział lokalu, dokumenty uzyskane ze Spółdzielni. W razie braku możliwości pozyskania dokumentów z tego rodzaju informacją, pomiar powierzchni użytkowej zostanie dokonany przez rzeczoznawcę majątkowego)
 • numer księgi wieczystej lokalu (jeśli założona)

2. Dom

 • dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową (jeżeli nie ma w akcie notarialnym, wtedy przydatny może być przydział lokalu, dokumenty uzyskane ze Spółdzielni. W razie braku możliwości pozyskania dokumentów z tego rodzaju informacją, pomiar powierzchni użytkowej zostanie dokonany przez rzeczoznawcę majątkowego)
 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • mapa zasadnicza (nie jest konieczna, ale może stanowić załącznik wyceny)

dodatkowo dla domów w budowie:

 • projekt budowlany
 • pozwolenie na budowę
 • kosztorys (jeśli jest)

3. Działka

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • mapa zasadnicza (nie jest konieczna, ale może stanowić załącznik wyceny)

W trakcie zbierania informacji o nieruchomości będącej przedmiotem wyceny może się okazać, że konieczne będzie zebranie dalszej dokumentacji. W takiej sytuacji klient zostaje poinformowany o tym, jakie jeszcze dokumenty będzie należało uzupełnić.