• +48 791-542-907
 • agnieszkamagdalenadudek@gmail.com

Oferta dla firm

Oferta obejmuje również wycenę dla klientów instytucjonalnych. Posiadamy narzędzia pozwalające na szybką i obiektywną wycenę nieruchomości komercyjnych (aby poznać narzędzie kliknij Wycena nieruchomości komercyjnych). Pozwala nam to w krótkim czasie określić wartość nieruchomości komercyjnych, które ze względu na swój unikalny charakter oraz rzadkość dokonywanych transakcji stanowią problem dla innych rzeczoznawców majątkowych.

Co wyceniamy?

 • nieruchomości komercyjne (hotele, biurowce, magazyny itp.),
 • grunty inwestycyjne,
 • maszyny i urządzenia
 • inne

Przygotowujemy wyceny dla celów:

 • zabezpieczenia kredytu,
 • kupna – sprzedaży,
 • podatkowych i księgowych,
 • wniesienia aportu,
 • określenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej,
 • określenia wysokości opłaty planistycznej,
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu (poznaj narzędzie Servitut 1.0)
 • inne

 

Cena usługi dla klientów instytucjonalnych ustalana jest indywidualnie, po zebraniu niezbędnej dokumentacji i dokonaniu oględzin nieruchomości (bądź maszyn i urządzeń), a także określeniu celu wyceny.