• +48 791-542-907
 • agnieszkamagdalenadudek@gmail.com

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsze zasady polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies są stosowane przez Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy, 44-200 Rybnik ul. Dąbrówki 1d/30.
 2. Polityka prywatności określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających strony internetowe Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy.
 3. Nadrzędnym celem firmy Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy jest zapewnienie użytkownikom serwisu ochrony prywatności na poziomie standardów określonych w przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z 18.07.2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami, w ustawie z 29.08.1997 r, o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz w ustawie z 16.07.1997 r, Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami.
 4. Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy, zależy na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych zwłaszcza tych, które chronią prywatność użytkowników.
 5. Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy zastrzega jednocześnie, że w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające użytkownikom odwiedzanie innych stron internetowych, przez co nie ma ona wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani na sposób wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Przed skorzystaniem z oferowanych przez te strony internetowe zasobów warto zapoznać się z polityką prywatności oraz zasadami plików cookies, o ile zostały udostępnione.
 6. Serwis internetowy ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbierając dane osobowe wyróżnia się te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną, nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie zależy od wyrażenia na to zgody.
 7. Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy zapewnia, że zebrane dane osobowe służą głównie do realizacji zobowiązań wobec użytkowników, a informacje o treści danych nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji: uzyskanie uprzedniej zgody osób, których dane dotyczą, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawnych.
 8. Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy jako administrator danych osobowych, może powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. W ramach serwisu internetowego mogą być zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają użytkownikom złożenie zamówienia. Zebrane w ten sposób dane osobowe mogą być wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań.
 10. Ilekroć Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy oferuje bezpłatny newsletter, wymaga to podania przez użytkownika w odpowiednim formularzu adresu elektronicznego  użytkownika wyrażającego wolę otrzymania newslettera. Wypełnienie pól formularza przeznaczonych do wpisania adresu elektronicznego jest obowiązkowe, a adres jest dodawany do listy e-mailingowej newslettera. Adres elektroniczny jest niezbędny do tego, aby można było wysłać newsletter do użytkownika.
 11. Informacje adresowe użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, na przykład w razie potwierdzenia zamówienia. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 12. Inne informacje służą do ustalania profilu użytkowników i pozwalają lepiej dostosować treść serwisu i newslettera do ich potrzeb. Przetwarzanie danych w tej sytuacji zawsze odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy zbiera informacje dotyczące korzystania przez użytkowników z serwisu oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w diagnozowaniu problemów w pracy serwera, w analizie naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany także w celach statystycznych do gromadzenia i analizy danych demograficznych, ale nie są one łączone z danymi osobowymi użytkowników.
 14. Na podstawie uzyskanych informacji mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane ze współpracującymi osobami trzecimi i dotyczą informacji o oglądalności serwisu, nie zawierają danych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika.
 15. Pliki cookies dotyczą plików i narzędzi, o których mowa w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej oraz w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 16. Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub na innym tego rodzaju urządzeniu, w czasie korzystania z serwisu internetowego. Pliki te przykładowo służą do: korzystania z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określoną treść, monitorowania dostępności usług, umożliwienia autoryzacji logowania, utrzymania lub zapisania stanu sesji użytkownika, zapisania informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie, zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka zakupowego, dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkowników, ustawienia preferowanego języka, przywrócenia sesji użytkownika, zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii, wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania, umożliwienie automatycznego zalogowania itp.
 17. Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy korzysta też z usług innych podmiotów w celu umożliwienia użytkownikom dokonywania płatności internetowych. Są to podmioty obsługujące systemy bankowości elektronicznej: a) TPay, którego operatorem jest spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. w Poznaniu 61-808 Poznań ul. Św. Marcina 73/6, wpisana do KRS pod numerem 412357.
 18. Użytkownik może zmieniać ustawienia swojej przeglądarki internetowej, uniemożliwiając w  ten sposób działanie plików cookies. W takim przypadku niektóre funkcje serwisu sklepu internetowego mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach może to wiązać się z niemożnością korzystania z określonych funkcjonalności sklepu internetowego.
 19. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień bez zgody ich przedstawicieli ustawowych.
 20. Agnieszka Dudek – Rzeczoznawca Majątkowy korzysta ze środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób upoważnionych.
 21. Użytkownik korzystający z newslettera ma zapewnioną możliwość rezygnacji z newslettera, w wyniku czego dane o nim w bazie adresowej newslettera zostają usunięte. Rezygnacji z newslettera można dokonać postępując według instrukcji znajdującej się pod treścią każdej wiadomości newslettera.
 22. Kontakt w sprawie polityki prywatności i stosowania plików cookies: a.dudek@wycena.com.pl