• +48 791-542-907
  • agnieszkamagdalenadudek@gmail.com
Sleek & Beautiful

Agnieszka Dudek

Rzeczoznawca Majątkowy

Profesjonalna Wycena Nieruchomości

Oferta

Oferuję najwyższej jakości usługi:

Sleek & Beautiful

wycena dla celów:

kupna i sprzedaży, podziału majątku, zabezpieczenia kredytu, podatkowych lub księgowych, określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej, służebności i inne

Sleek & Beautiful

oferta dla:

osób fizycznych, pośredników finansowych, pośredników nieruchomości, banków, samorządów, przedsiębiorstw przesyłowych, firm ubezpieczeniowych, komorników, prawników, architektów.

Sleek & Beautiful

wyceniam:

nieruchomości lokalowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lokale użytkowe, działki zabudowane i niezabudowane, działki rolne, części nieruchomości wspólnej, nieruchomości komercyjne i inne

Portfolio

Projekty, w których uczestniczę:

Sleek & Beautiful

Servitut 1.0

System określania wynagrodzeń za ustanowienie i wykonywanie służebności przesyłu.

Sleek & Beautiful

RexPro 1.0

Regionalny system służący do oceny wartości nieruchomości zabudowanych, komercyjnych - niemieszkalnych.

Sleek & Beautiful

Mapy cenowe

przedstawiająca średnie ceny nieruchomości kształtujących się w danym mieście.

Moje ostatnie posty na blogu!

Być może zainteresuje Cię...

Grudzień 9, 2017 No Comments

Jak szybciej sprzedać nieruchomość? Eksponowanie zalet nieruchomości.

Ten artykuł znajdziesz pod linkiem http://agnieszka-dudek.pl/jak-szybciej-sprzedac-nieruchomosc-eksponowanie-zalet-nieruchomosci/

Listopad 27, 2017 No Comments

Opróżnione miejsce hipoteczne – wada czy zaleta?

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 20 lutego 2011 roku wprowadziła nie tylko istotne zmiany, ale również pewne nowości w polskim porządku prawnym. Ustanowiono m.in. nieznane dotychczas uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Wady i zalety hipoteki Jak powszechnie wiadomo, hipoteka stanowi jeden z najbardziej skutecznych sposobów zabezpieczenia wierzytelności (np. kredytu hipotecznego). […]

Listopad 20, 2017 No Comments

Jak cechy wpływają na wartość nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy poprzez szereg różnych analiz dokonuje oceny, które cechy mają największy wpływ na jej wartość. Do takich cech należą przede wszystkim: lokalizacja, otoczenie nieruchomości, jakość dojazdu, czy uzbrojenie działki. Ich odpowiedni dobór zależy od rodzaju nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Nierzadko zdarza się też, że cech, które rzutują na wartość jest więcej niż kilka wyżej […]